iptables 笔记

链接:http://wiki.ubuntu.org.cn/IptablesHowTo

维护规则表的命令:

1.       (-N)创建一个新规则表

2.       (-X)删除一个空规则表

3.       (-P)改变内建规则表的默认策略

4.       (-L)列出规则表中的规则

5.       (-F)清空规则表中的规则

6.       (-Z)将规则表计数器清零

管理规则表中的规则:

1.       (-A)添加新规则到规则表

2.       (-I)插入新规则到规则表的某个位置

3.       (-R)替换规则表中的规则

4.       (-D)删除规则表中的某条规则

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据