chrome 要用到的IP和域名

 以下域名解析均在 hosts 文件中添加。

 
1、Chrome书签无法同步的解决办法:
64.233.183.139 clients4.google.com
64.233.183.139 docs.google.com
#如果上面的IP不行,可以尝试64.233.183.138,一般都可以解决。
 
2、Chrome无法安装扩展程序的解决办法:
74.125.39.99 Chrome.google.com
74.125.39.99 clients2.google.com
 
3、Chrome主题中心无法打开的解决办法:
74.125.153.138 tools.google.com
 
4、Google Docs无法打开的解决办法:
209.85.225.101 docs.google.com
74.125.127.100 writely.google.com
74.125.127.139 spreadsheets.google.com
 
5、Gmail里的文档无法打开的解决办法:
209.85.147.109 pop.gmail.com
209.85.147.109 smtp.gmail.com
66.102.7.19 mail.google.com
209.85.225.101 docs.google.com
209.85.225.102 groups.google.com
74.125.127.139 spreadsheets.google.com
74.125.127.100 services.google.com
74.125.127.100 writely.google.com
74.125.127.100 sites.google.com
209.85.225.104 reader.google.com
74.125.127.101 calendar.google.com
 
6、Picasa无法打开的解决办法:
203.208.39.104 lh1.ggpht.com
203.208.39.104 lh2.ggpht.com
203.208.39.104 lh3.ggpht.com
203.208.39.104 lh4.ggpht.com
203.208.39.104 lh5.ggpht.com
203.208.39.104 lh6.ggpht.com
203.208.39.104 lh7.ggpht.com
203.208.39.104 lh8.ggpht.com
203.208.39.104 lh9.ggpht.com

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据